attefallshus

Detta behöver du veta när du planerar att bygga ett attefallshus

Ett attefallshus är i de flesta fall befriat från bygglov. Men det finns ett antal krav som du behöver uppfylla, samt att du ska göra en anmälan till kommunen och ansöka om startbesked.

Det är viktigt att du uppger tydligt vad byggnaden är avsedd för, samt att du lämnar in den dokumentation som krävs.

Attefallshusen är oftast bygglovsbefriade, men det krävs att du gör en anmälan och får startbesked från kommunen där du ska bygga. Dessutom ska du uppfylla kraven i PBL, BBR och EKS med vissa undantag beroende på vad huset ska användas till. Det finns vissa lättnader, t ex vid fritidsboende.

Olika typer av attefallshus

Det finns två typer: komplementbyggnad alternativt komplementbostadshus.

Komplementbyggnad

Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Exempelvis använder du den som garage/carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Du kan inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. Du kan bruka denna typ av byggnad som gäststuga men du får inte nyttja den som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad. 

Komplementbostadshus

I det här fallet inreder du huset som en självständig bostad. Den kan användas antingen som fritidshus eller permanentbostad eftersom båda typerna är bostadshus.

Krav på utformning av ditt attefallshus

Det finns några krav som gäller för att attefallshuset ska vara godkänt:

 

img-2

Anmälan och handlingar som du behöver lämna in

Dessa handlingar behöver du lämna in vid anmälan till kommunen:

Även om du lämnar alla handlingar så kan det ibland vara svårt för byggnadsnämnden att avgöra om ditt Attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Det kan även vara svårt att avgöra om komplementbostadshuset är ett fritidshus eller en permanentbostad.

Byggnadsnämnden utgår från att anmälarens uppgift om användningssätt i anmälan stämmer. Men om nämnden har starka skäl att tro att uppgifterna om användningssätt inte stämmer kan nämnden göra en annan bedömning.

Ifall det framkommer i efterhand att Attefallshuset inte används till det som byggherren (du som ansvarar för bygget) uppgett i anmälan får byggnadsnämnden ingripa genom tillsyn. Därför är det viktigt att det tydligt framgår i anmälan vad byggnaden ska användas till.

Sammanfattning

3 viktigaste punkterna till dig som planerar att bygga ett attefallshus:

Jag kan hjälpa dig med rätt tillvägagångssätt och få alla med alla handlingar som krävs. Varmt välkommen att boka in mig för en första kostnadsfri konsultation på 30 minuter här >>

Lämna ett svar