hem@h3k.se  |  070-606 50 02

Ansök om bygglov utvald bild

Att ansöka om bygglov kan kännas som en överväldigande process. Men det behöver det inte vara om du har koll på vad det innebär.

Om du planerar att renovera eller bygga nytt hus, behöver du ett bygglov. 

Det är inte ovanligt att man tänker att bara bygglovet är klart så är det bara att sätta igång. Men det är ett antal olika steg som behöver gås igenom innan du når dit. 

Tidslinje från ansökan tills du får börja bygga:

Ansöka om bygglov, hela processen

Tänk på att ansöka om bygglovet i god tid för ditt projekt!

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 1§ ska ett bygglov behandla tre saker: 

För att få ett bygglov måste du uppfylla alla tre kraven. Dessutom ska du även visa var du ska placera ditt hus på tomten och hur huset kommer att se ut.

Hur lång tid tar det till byggstart?

Bygglovsritningar när du ska ansöka om bygglov

Det kan ta upp till 10 veckor innan du får bygglov för ditt husprojekt och ju närmare sommaren du kommer desto längre tid tar det. Ifall du inte skickat in rätt utförda ritningar till kommunen kommer det ta längre tid, eftersom du kommer behöva att komplettera. Efter detta börjar handläggningstiden på 10 veckor om. 

För att det ska gå så snabbt som möjligt så skicka in korrekta ritningarna inför bygglovet. Ange rätt NCS-kod för tak och väggar. Anlita en kontrollansvarig du känner förtroende för. 

Ta fram bygghandlingar när du väntar på bygglov. Var förberedd inför det tekniska samrådet. Dessa ska vara specifika för ditt projekt och följa den lagstiftning BBR (Boverkets byggregler) som gäller. Vilken BBR som gäller styrs av tidpunkten då du ansöker om bygglov.

När du fått igenom din ansökan

När du fått ditt bygglov har du en byggnadsinspektör tilldelat ditt projekt. Du och din kontrollansvarige ska då boka in ett tekniskt samråd med byggnadsinspektören minst två veckor innan mötet. En vecka innan mötet bör din kontrollansvarige skicka in de handlingar som krävs inför mötet. 

Vilka handlingar som inspektören vill få in anges på den kallelse du fått från kommunen. När du på det tekniska samrådet eller efter en eventuell komplettering har fått ditt startbesked måste du vänta 4 veckor innan du får börja bygga. Detta pga att någon kan överklaga ditt projekt. Beslutet måste vinna laga kraft som det heter.

Så om vi summerar alla tider så ska du räkna med att det tar minst 16 veckor från att du ansöker om bygglov till du får börja med ditt projekt. 

Vad kostar bygglov?

Kostnaden beror på vad det är du ska bygga samt i vilken kommun du bor. Sök på bygglov i din kommun för att hitta korrekta prisuppgifter. För att du ska få en uppfattning är detta ett exempel:

Nybyggnad av villa: 28 600 – 30 500 kr. Ut- eller tillbyggnad villa 6 000 – 21 800 beroende på storlek och komplexitet (exempelvis kan bygglov för ett inglasat utrum som stämmer med detaljplanen samt är mindre än 39 kvm kosta 6 000 kronor).

Sammanfattning tre punkter att tänka på när du ska ansöka om bygglov

För att sammanfatta de tre viktigaste punkterna:

Planerar du för att ansöka om bygglov i närtid och känner att det är mycket som du behöver att ha koll på? Varmt välkommen att boka in mig för en första konsultation här >>