hem@h3k.se  |  070-606 50 02

BYGGPROJEKT - KONSULTTJÄNSTER TILL FÖRETAG

Stort eller litet byggprojekt?

H3K hjälper er säkerställa att ert byggprojekt blir lyckat och att budget samt tidsplan håller. Detta genom att undvika dyra misstag och tillse att ni får med alla förutsättningar i ett tidigt skede. Få hjälp att följa Plan- och bygglagen (PBL) med en certifierad kontrollansvarig samt kompetens i alla projektets faser.

byggkonsult start företag

KA enl. PBL

Vid byggprojekt så behöver ni en Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och Bygglagen. Detta gäller när ni ska bygga nytt och ska söka bygglov.
Utöver det så behöver ni även en KA om ni ska renovera er fastighet och ändringen berör tex konstruktion, vatten & avlopp, ventilation eller brandcellsgränser samt om  fastigheten får ny användning.

Byggprojekt -detta ingår i ka-uppdraget:

Konsulttimmar

Ni kan få hjälp genom konsultation enstaka timmar inom de flesta av byggprocessen delar. Bland annat kan detta vara värdefullt vid planering av projektet, styrning av projekteringen, projektledning under byggtiden, vid upphandling och avtalstecknande med
entreprenörerna.

img-2

FÖR er SOM:

  • saknar en resurs som gör någon av dessa uppgifter.
  • behöver uppdatera företagets rutiner, men ni har själva inte tid
  • har fått in fler projekt än beräknat och behöver förstärka er
    organisation tillfälligt
  • har ett kompetensgap men vill inte nyrekrytera

VILL NI:

  • få en specifik uppgift utförd utan att behöva anställa någon?
  • förstärka er projektorganisation med kompetens som ni inte har i organisationen?

Vad som ingår i uppdraget är en överenskommelse mellan oss.
Er konsult utför de uppgifter ni har behov av.
Vad detta innebär framgår tydligt i den uppdragsbekräftelse som ligger till grund för ert
avtal med H3K.

skaffa er:

En kunnig samarbetspartner som kan utveckla ditt projekt.

En engagerad konsult som levererar kompetens med integritet.

MENTORSKAP

Jag arbetar också som mentor för nyutbildade ingenjörer.

Den rakaste vägen från idé, in i genomförandet av ert projekt, till färdigställandet och ibruktagandet.

DÄRFÖR SKA NI VÄLJA H3K

img-3

erfarenhet

En konsult som har arbetat och utbildat sig inom byggbranschen under 25 år.

img-4

kunskap

En samarbetspartner med med kunskap inom alla byggprojektets delar. Med gedigen kunskap får du hjälp att ha en god och konstruktiv dialog med både beställare och entreprenörer.

img-5

Engagemang

Proaktivitet, uppföljning och hängivenhet för att utveckla ditt projekt. H3K står för för kompetens och integritet vilket skapar ett förtroende hos alla parter.

JAG gUIDAR & LEDER ER I BYGGPROCESSEN

ta första & viktigaste steget mot ert nya drömprojekt

anlita någon som kan säkra att ni gör det tryggt & rätt