hem@h3k.se  |  070-606 50 02

undvik fuktskada i ditt hus

Att förebygga att en fuktskada uppstår kan spara dig som villaägare både bekymmer och pengar. De förebyggande åtgärderna är en viktig del av ditt liv som husägare. Här får du en guidning om vilka delar av ditt hus som är mest utsatta för fukt och tips på vilka förebyggande åtgärder du bör göra.

Fukt är en villaägares fiende nummer ett

Att huset får fuktskador är nog många husägares mardröm. Fukt kommer oftast utifrån och skador uppstår över tid. Med rätt åtgärder och underhåll kan du undvika fuktskador på ditt hus. 

Tänka dig att ditt hus är som en sluten låda. Det är där “lådan” kommer i kontakt med omgivningen, mark och luft, som riskerna är som störst.

Eftersom lådans yttre på olika sätt är isolerad från omgivningen, d.v.s kall utanpå, varm inuti, så ökar fuktriskerna om det sker en fukttransport ut i konstruktionen. Detta innebär att det kraven är höga på att dessa konstruktioner är fuktsäkra.

Nedan får du tips på förebyggande åtgärder för de 4 mest kritiska delarna av ett hus där fuktskador kan uppstå.

Krypgrund

Krypgrund innebär ett grundläggningssätt där huset vilar på låga grundmurar med ett hålrum under huset. Normalt är detta utrymme ventilerat med uteluft och kallas därför uteluftventilerad krypgrund. Man har använt den här konstruktionen under lång tid och det förr hette det ”torpar-grund”.

Ventilation av krypgrunden är lika både sommar och vinter så det som styr fuktförhållanden i grunden är uteklimatet. När det är kallt ute kyler ventilationsluften marken i grunden. Denna markkyla finns kvar på sommaren när varm och fuktig luft ventileras in i grunden. 

Det är när den luften svalnar av som den relativa fuktigheten stiger. Detta kan orsaka kondensutfall både på blindbotten och på markytan. Alltså, även i en korrekt utförd grund utan vatten som läcker in eller fuktavgivning från marken sker detta. Det vill säga att en uteluftventilerad grund är fuktig under sommaren.

Vatten och fuktig utomhusluft kan alltså orsaka problem med fukt och i värsta fall orsaka en fuktskada.

fuktskada källare

Detta kan du göra för att förebygga att fuktskada uppstår via krypgrunden

Har du redan problem med grunden kan du behöva sanera grunden och därefter installera en luftavfuktare som reglerar fukten.

Vinden

Tvärtemot grunden är det under vintertid som fuktskador på vinden oftast uppstår.

Det finns tre saker som du ska titta efter på din vind:

Mögel luktar illa och är oftast enklast att upptäcka. Svartmögel syns tydligt då det blir svarta prickar, vitmögel ser mer ut som damm och är lite svårare att kunna se.

Blånad orsakas av svamp och visar sig genom färgförändring av trä som kan tränga in genom hela trätjockleken.

Rötskadat trä kännetecknas av att träet är mjukt och kan smulas sönder. Vid kraftiga angrepp bildas ofta kubliknande mönster och trät får en brunaktig färg.

fuktskada vinden

Fuktskador på vinden uppstår genom:

Varm inomhusluft kan leta sig upp på vinden och bilda kondens när den möter vindens kalla ytor. Problemen kan också bero på att fukt som ventileras in på vinden kondenserar mot kalla ytor pga kallutstrålning. Detta kan naturligtvis också bero på att ditt tak läcker

Tänk också på att isoleringen gör vinden kallare och fuktig inomhusluft kan kondensera mot yttertakets insida.

Förbygg fuktskador på vinden

Säkerställ följande:

Tak och fasad

Skador på tak eller fasad är en vanlig anledning till att fukt kommer in i husets konstruktion. Vanliga orsaker till det är väder som stormar, skyfall och snö. Säkerställ att huset ytskikt är intakt och att det inte finns någon risk för att vatten läcker in.

takpannor

Förebyggande åtgärder tak

Underhåll och förebyggande åtgärder fasad

Köket – en kritisk punkt för fuktskada inne i huset

Köket är den mest kritiska punkten inne i huset när det kommer till risk för skador orsakade av fukt (gäller även badrum/våtutrymmen). Här är några saker du ska tänka på och kontroller så att inte läckage uppstår:

 

läckage från kran i kök

Sammanfattning – förebygga fuktskada

En del av att vara villaägare handlar om att underhålla sitt hus. Att förhindra att en fuktskada uppstår är en av de viktigaste uppgifterna. De delar av huset du ska kontrollera regelbundet är:

Skapa en underhållsplan för året så att du vet när det är gjort senast men även när det är dags igen. På det viset håller du ditt hus i gott skicka i många år framåt. 

Vill du ha hjälp med åtgärder eller vad du behöver göra med just ditt hus? Jag är byggkonsult med 25 års erfarenhet av olika typer av hus och konstruktioner samt vilka åtgärder det kräver för att förebygga fuktskador.

Boka 30 minuter gratis konsultation med mig >>