hem@h3k.se  |  070-606 50 02

Samarbetspartners

För att kunna erbjuda heltäckande lösningar samarbetar H3K med ett antal andra företag inom byggbranschen och närliggande branscher.

img-1

bred kompetens och stort nätverk

Som rådgivande verksamhet erbjuder fastighetsstudion tjänster för långsiktigt hållbart förvaltande och en god inomhusmiljö. Våra kunder är såväl kommersiella fastighetsägare som industri och bostadsrättsföreningar.

img-2

Anneli Östersjö

Anneli är arkitekt med huvudsaklig inriktning på kulturmiljö och har tio års erfarenhet av bl a bostäder, utbildnings- och kyrkomiljöer. Hon är utbildad inom restaurering och är certifierad sakkunnig i kulturmiljö enligt PBL.

img-3

PGBA Pär Wikhult

Du ska alltid känna dig säker, oavsett om du är på jobbet eller hemma - PG Brand & Arbetsmiljö. Vi erbjuder heltäckande och kundanpassade tjänster inom brandsäkerhet och arbetsmiljö. Alla ska känna sig säkra, oavsett om du är på jobbet eller hemma.

img-4

JOHANNA ROSENDAL

Johanna är utbildad inredare och till hennes specialområdens hör inredningsdesign för både inne- och utemiljö, färgsättning, material- och möbelval samt neurodesign. Lyfter hållbarhet med en stor community för att sprida hållbar hälsa och livsstil.

img-5

PERNILLA STRÖM

Pernilla Ström är inredningsarkitekt och VD på ID Design. Företaget etablerades i Stockholm 2001. Inredning, planering och designtjänster erbjuds till kontor, hotell, läromiljöer, café & restaurang och privata hem. Varmt välkommen!

img-6

I.K.A byggkonsult

Vi projekterar och ritar främst VA/VS, ventilation och energi samt utför energideklarationer. Områden som passar utmärkt väl ihop. Tjänster som konstruktion, kontrollansvarig och branddokumentation kan vi därför få med i ert projekt.