hem@h3k.se  |  070-606 50 02

byggherre toppbild

Byggherre – du som ska bygga eller låta någon bygga ett hus

Frågan om vad en byggherre är, får jag ofta och svaret är inte helt självklar om du inte är insatt i byggbranschen. Den som bygger eller låter någon bygga nytt hus kallas för byggherre. Byggherre är beställare och detta är alltså du när du utför eller låter utföra en byggnation.

Med andra ord: 

Regler och bestämmelser för dig som byggherre

Det viktigaste är att följa regler och bestämmelser under hela byggprocessen. Det finns flera anledningar till detta. Och det är bra för dig att veta att du har ett byggherreansvar som privatperson.

För det första finns det många säkerhetsregler som måste följas för att undvika olyckor eller skador på byggplatsen. Genom att säkerställa att dessa regler följs kan du minimera riskerna för olyckor och skydda både dem som arbetar på platsen och allmänheten.

För det andra är det viktigt att följa konstruktionsregler och tekniska krav på byggnaden. Detta för att säkerställa att huset sedan uppfyller kraven på hållbarhet, energieffektivitet, brand- och ljudisolering mm. 

Självklart är det även viktigt att följa regler och bestämmelser för att undvika ökande kostnader under projektet. Genom att följa bestämmelser och standarder kan du undvika konstruktionsfel eller problem som kan orsaka betydande kostnader och fördröjningar i projektet.

Att följa regler och bestämmelser är alltså ett grundläggande krav för att ditt byggprojekt ska lyckas. Dessutom hjälper det dig att säkerställa en säker byggnad som är hållbar och kostnadseffektiv.

De regler och bestämmelser som byggherren behöver förhålla sig till styrs av bland annat:


Som byggherre behöver du alltså:

Vid behov bör du ta hjälp av till exempel den kontrollansvariga – men tänk på att det alltid är du som är ytterst ansvarig.

Här kan du få hjälp

Det är många saker att tänka på när du ska bygga ett hus eller göra en större ombyggnation. Som ansvarig kan det därför vara skönt att kunna ta hjälp med vissa delar av processen.

Ansvar byggherre

Ta personlig kontakt med kommunen

Du kan både ringa upp bygglovshandläggarna direkt eller träffa dem i ett personligt möte. Ring upp och boka ett möte tidigt i ditt projekt. Genom att tidigt få veta vad som gäller, slipper du ägna onödig tid och kraft åt att planera något som strider mot kommunens bestämmelser. 

Ställ tydliga frågor, och nöj dig inte med bara ett kort ja eller nej till svar. Fråga vad det finns för begränsningen för bygglovet. Ta reda på hur det går till att få ett startbesked. 

Alla kommuner har energirådgivare som ger råd i energifrågor kring din husbyggnation. Många kommuner har också konsumentrådgivare som ger råd om lagstiftning och avtal.

Dessutom har din kommun ett arkiv med ritningar och kartor som kan ge dig värdefull information om fastigheten, servitut, gemensamhetsanläggningar (till exempel vägar) och liknande. Utöver detta kan du få hjälp att undersöka om berggrunden där din fastighet ska byggas är radonhaltig.

Anlita en konsult eller ett ombud

Du måste inte lösa alla problem själv, även om du är ytterst ansvarig.
Jag rekommenderar dig som inte har tidigare erfarenhet av detta att ta hjälp vid uppstart av t ex nybyggnation så att du känner dig trygg med projektet. Som byggkonsult och certifierad kontrollansvarig är en del av mitt uppdrag att stödja dig som byggherre i delar eller hela byggprojektet.

Även om det kostar en del att få råd från en konsult, kan du tjäna på det i längden. Du sparar både tid, energi och pengar. Detta är några saker som kan kosta mer än planerat:

 

Börja med att boka ett kostnadsfritt möte med mig, så diskuterar vi ditt byggprojekt >>